Utbildning i retorik – gå en retorikkurs

Utbildning och kurs i retorik

Utbildning i retorik kan snabbt göra dig till en bättre talare. Välj om du vill lyssna på en retorikföreläsning eller själv delta i retorikövningar. Se till att kursen lär ut något som du själv tror på.

Föreläsning i retorik

Den enklaste formen av utbildning inom retorik är att gå på en retorikföreläsning. Då sitter du helt enkelt passivt och lyssnar på en professionell retoriker som talar.

Retorikutbildning i grupp

En annan typ av utbildning inom retorik är den mer interaktiva grupputbildningen. En expert inom retorik pratar och genomför olika retorikövningar med de närvarande på kursen.

Grupputbildningar i retorik vänder sig ofta till företag som vill utveckla medarbetarnas retoriska skicklighet. Du som privatperson kan dock också hitta utbildningar i form av studiegrupper.

Personlig utbildning i retorik

En personlig utbildning i retorik är den dyraste varianten, men utbildningen blir å andra sidan skräddarsydd efter dina behov.

Välj den utbildningsform du tror på

Det finns ingen mall för hur den perfekta retorikutbildningen ser ut. Välj den kurs du tror på och som du känner dig bekväm med.

En del interaktiva retorikutbildningar filmar till exempel deltagarna och diskuterar sedan misstagen i kursgruppen. Det kan fungera för en del och ha motsatt effekt för andra.

Det finns även flera olika sätt att bygga upp ett tal på. Olika retorikutbildare använder olika sätt. Den klassiska retoriken har funnits i tusentals år och anses vara det mest vedertagna sättet att bygga upp ett tal på. Ta reda på hur utbildaren arbetar.

Kolla utbildarens referenser

De flesta retorikutbildare lämnar gärna referenser från andra som gått kursen. Finns det många bra referenser är det stor chans att det är en bra retorikkurs.

Vilka delar ingår i kursen?

Retorik handlar inte bara om att stå och prata. Kroppsspråk är en viktig del, likaså hur du hanterar nervositet. Kontrollera därför vad som erbjuds och jämför det med dina behov.

I dag är tekniska hjälpmedel som PowerPoint mycket vanliga. Vissa utbildningar specialiserar sig på användande av hjälpmedel.

Retorik på högskola/universitet eller privat utbildare

Det finns många universitetskurser i retorik. Dessa fokuserar i regel på teorin och pågår under flera veckor.

Privata utbildare inom retorik fokuserar istället på praktiska retorikövningar. De är också mer kompakta, ibland bara några timmar.


Om & kontakt | Webbkarta | Cookies används