Toastmaster – tips, råd & knep för att vara toastmaster eller toast madame

Toastmaster

Toastmaster har i uppgift att planera in talen och fördela ordet mellan de olika talarna. För detta krävs noggranna förberedelser och en personlighet som lämpar sig för att fylla rollen som toastmaster.

Toastmaster betyder ungefär skålmarskalk (engelskans toast betyder skål). Har en kvinna rollen kallas hon toast madame (skrivs isär enligt Magdalena Ribbings bok Hålla tal).

Toastmaster behövs när det är många talare

Vid en bjudning med endast välkomsttal och tacktal är det onödigt att ha en toastmaster; inget ord behöver ju fördelas.

När flera tal ska hållas (exempelvis bröllopstal) är det lämpligt med en toastmaster som styr upp det hela.

Toastmasterrollen är ingen anställning, utan något som ska göras frivilligt och med glädje. Ingen lön bör förekomma (förutsätt att det inte är en anlitad professionell toastmaster), men ersättning för de administrativa kostnaderna som toastmaster dragit på sig är lämpligt.

En utåtriktad person bäst som toastmaster

En toastmaster bör vara en ordningssam person som inte är blyg och dessutom har förmågan att improvisera. Humor och självdistans är också bra toastmasteregenskaper.

Ett rimligt krav är att toastmaster ska inta en mycket begränsad mängd alkohol under tillställningen. En berusad toastmaster kan bli katastrof!

Noggranna förberedelser

Toastmasters huvuduppgift är att fördela ordet. Detta kräver dock förberedelser.

En bra början är att toastmaster sitter ner med värdfolket och går igenom förutsättningarna för festen. Givna talare kan planeras in tidigt (exempelvis brudens far vid bröllop).

Övriga talare ska ha möjlighet att kontakta toastmaster och anmäla sig. Detta kan göras genom att ange toastmasters kontaktuppgifter på inbjudningarna.

När tillställningen börjar ska toastmaster ha en välgenomtänkt talarlista. De äldre bör exempelvis få tala tidigt och eventuell musik bör inte komma samtidigt i en följd. Det är även viktigt att ha koll på maten, så att inte varmrätten blir kall på grund av att någon talar.

Du som toastmaster bör också ha med i beräkningarna att talare kan anmäla sig under själva tillställningen. Flexibilitet och snabbtänkthet krävs alltså!

Under själva middagen

När gästerna anländer bör det vara lätt för dem att se vem som är toastmaster (de kanske vill anmäla sig som talare). Etikettexperten Magdalena Ribbing föreslår ett tygband med texten Toastmaster och sedan en tamburin eller triangel för att skapa tystnad innan ett tal.

Toastmaster presenterar sig kort direkt efter gästerna har satt sig. Här är några förslag på punkter som kan ingå:

  • Säg att det är du som är toastmaster.
  • Berätta att du fördelar ordet och att alla som inte är anmälda måste meddela dig om de vill tala.
  • Lämna över till värden eller värdinnan som ska hålla välkomsttalet.

Därefter är det bara att fördela ordet enligt talarlistan. Varje talare bör kort presenteras, exempelvis: Nu är det dags för brudens morfar, Hasse. Utöver den grundläggande presentationen kan någon kort, vänlig och fyndig mening sägas. Ingen ska dock riskera att ta illa upp.

Att hantera för långa tal som toastmaster

Ett tal bör inte vara längre än 3–4 minuter. Detta ska meddelas mycket tydligt innan tillställningen. Det är dock inte ovanligt att talare överskrider gränsen.

Toastmaster har rätt att avbryta talare, men detta bör undvikas in i det sista. Försök först med andra medel, exempelvis genom att peka på ditt armbandsur.


Om & kontakt | Webbkarta | Cookies används