Stödord & stolpar – tips och råd för att tala med punkter

Stolpar eller stödord är ett mellanting mellan ett manus och att tala helt fritt. Du kommer närmare publiken, men du måste verkligen kunna ditt ämne också!

Du måste kunna ämnet

Att tala med stolpar eller stödord kräver att du kan ditt ämne väl. Känner du dig osäker på ditt ämne kanske ord-för-ord-manus är det bästa alternativet.

I skolan är det nästan alltid stolpar, stödord eller punkter som rekommenderas. Vissa lärare tillåter inte ens manus.

Blandning mellan manus och stödord

En blandning av ett exakt manus (inledning, siffror och fakta samt avslutning) och stödord (huvuddelen av talet – ”brödtexten”) brukar vara det som fungerar bäst för de flesta talare.

Hur du bör skriva dina stolpar stödord

Stolpar och stödordExempel på stödord.
 • Skriv med stort typsnitt, byt rad ofta och markera pauser i talet.
 • Rita hjälpbilder om det är till nytta för dig.
 • Skriv bara på ena sidan av pappret och kom ihåg att numrera sidorna.
 • Finns en talarstol syns inte stödordspappret, vilket är bra. Om då måste hålla pappret i handen bör pappersarken vara av tjockare modell för att undvika att darrningar syns.

Fördelar med stolpar / stödord / punkter

 • Ditt framförande blir mer äkta.
 • Ögonkontakten med publiken kommer naturligt.
 • Större utrymme för spontanitet och publikfrågor.
 • Språket blir garanterat talspråk, vilket är behagligare att lyssna på.

Nackdelar med stolpar / stödord / punkter

 • Vissa viktiga delar kan glömmas eller hoppas över.
 • Problem med att formulera dig kan uppstå.
 • Strukturen blir förmodligen sämre.
 • Ingen dokumentation till åhörarna eller för dig själv att gå tillbaka till senare.

Om & kontakt | Webbkarta | Cookies används