Klassisk retorik – historia och uppbyggnad av tal

Klassisk retorik

Retorik handlar om att övertyga. Trots att retoriken är flera tusen år gammal gäller de retoriska reglerna lika mycket i dag.

Kort retorisk historia

Behovet av retorik uppkom i det demokratiska Grekland, där varje man skulle föra sin egen talan och övertyga andra om sin ståndpunkt. Det talade ordet vägde då mycket tyngre än det skrivna ordet.

Aristoteles (300-talet f.Kr.) var den som strukturerade och skrev ner det vi i dag kallar den klassiska retoriken. Andra kända retoriker är Cicero, Lysias, Quintilianus, Demosthenes, Gorgias, Isokrates och Vossius.

Den klassiska talprocessen

Nedan följer den klassiska uppbyggnaden av ett tal. Trots att strukturen funnits i flera tusen år (vissa skillnader i namngivningen av delarna) lämpar den sig för de flesta tal även i dag.

 1. Inventio – insamlande av material/stoff.
 2. Dispositio – dispositionen:
  1. Exordium – inledningen.
  2. Narratio – berättelsen.
  3. Probatio – argumentation, bevis och tesen.
  4. Refutatio – motargumentationen.
  5. Peroratio – avslutningen.
 3. Elocutio – skapandet av texten.
 4. Memoria – memorerande av manus eller stödord.
 5. Actio – framförandet.

Konsten att övertyga: etos, logos, patos

Enligt Aristoteles innehåller det goda talet etos, logos och patos:

 • Etos – skapa förtroende; publiken ska lita på dig.
 • Logos – fakta och logik som talar till publikens förnuft.
 • Patos – skapa känslomässiga reaktioner hos publiken.

Om & kontakt | Webbkarta | Cookies används