Manus – hålla tal med färdigskrivet manuskript

Exempel på ett bra och ett dåligt manus.Exempel på ett bra och ett dåligt manus.

Manus är inte fel att använda; många proffs använder manus. Tänk bara på att talet måste låta naturligt. Högläsningar på skriftspråk uppskattas sällan.

Många proffs använder manus

Professionella talare som politiker använder i stor utsträckning förskrivna manus.

Av de största talen i historien är det få som varit improviserade eller framförda med endast stödord. I många fall rör det sig om tal skrivna av professionella talskrivare.

Det mest framgångsrika manustalarna får det att låta som att de saknar manus. Detta kan uppnås genom att öva mycket på texten samt genom att ha ett välskrivet manus. Ett tips är att gå en kurs i retorik ellet utbildning i presentationsteknik.

En blandning av ett exakt manus (inledningen, siffror och fakta samt avslutning) och stolpar eller stödord (huvuddelen av talet – ”brödtexten”) brukar vara det som fungerar bäst för de flesta talare.

Titta upp när du talar

Det är inte okej att enbart stirra ner i manuset när du talar, förutom i inledningen av talet. Att inte stirra i manuset hela talet förutsätter att du kan det du ska säga relativt bra. Ju mer du övat, desto mer kan du titta upp.

Ett knep är att högt läsa början av varje mening innantill, pausa och tyst läsa in slutet av meningen, för att sedan titta upp och säga slutet av meningen högt.

Hur ett manus bör skrivas och se ut

Skriv med talspråk.Skriv med talspråk.
 • Skriv luftigt med stort typsnitt, byt rad ofta och gör markeringar för pauser i talet.
 • Skriv i talspråksform (använd dom istället för de).
 • Skriv bara på ena sidan av pappret och kom ihåg att numrera sidorna.
 • Finns en talarstol syns inte manuset, vilket är bra. Om då måste hålla manuset i handen bör pappersarken vara av tjockare modell för att undvika att darrningar syns.

Fördelar med manus

 • Får överlägset bra struktur, eftersom du kan finputsa i flera veckor.
 • Missar inga delar.
 • Behöver inte komma på bra formuleringar under själva talet.
 • Nervositeten kan minska, eftersom du vet exakt vad du ska säga.
 • Riskerar inte att avslöja för mycket eller att dra ett ogenomtänkt skämt.
 • Talet finns dokumenterat.

Nackdelar med manus

 • Ögonkontakten med publiken riskerar att försvinna.
 • Riskerar att läsa innantill och tala med skriftspråk.
 • Minskar utrymmet för spontanitet och interaktion med åhörarna.
 • Inte proffsigt om du tappar bort dig och måste leta i texten.
 • Riskerar att tala för snabbt och snubbla på orden.

Om & kontakt | Webbkarta | Cookies används