Hjälpmedel – tips & råd för hur du använder rekvisita

Hjälpmedel vid tal

Hjälpmedel vid presentationer kan vara kraftfulla förstärkare av ditt budskap. I bland är hjälpmedlen helt nödvändiga (exempelvis mikrofon). Tänk dock på att ett hjälpmedel måste vara befogade för att de ska få önskad effekt.

Anledningar till att använda hjälpmedel

Det finns flera skäl till att använda hjälpmedel vid presentationer. Huvudpoängerna i ditt tal förstärks om du visar dem visuellt på något sätt.

Risken att åhörarna tråkas ut kan också avhjälpas med presentationshjälpmedel. Det är helt enkelt roligare att se något än att bara lyssna på någon som berättar. Tänk också på att en bild säger mer än 1 000 ord!

Använd bara hjälpmedel om det hjälper din presentation

Att använda hjälpmedel för sakens skull är inte att rekommendera. Tänk därför efter om din rekvisita verkligen hjälper din presentation framåt.

PowerPoint och overhead

PowerPoint och overhead har en egen sida.

Att använda whiteboard och blädderblock

 • Använd fräscha pennor. Att du är ekonomisk och kör slut på pennorna innan du byter uppskattas inte av publiken.
 • Använd svart för vanligt text och andra färger för att markera avvikelser.
 • Prata inte samtidigt som du skriver.
 • Skriv stort så att alla ser. Ställ dig gärna längst bak i lokalen och kolla ifall det syns under förberedelserna inför presentationen.
 • Ta det lugnt när du skriver. Det är viktigare att åhörarna ser vad det står än att du tjänar några sekunder.

Att skicka runt föremål/rekvisita

 • Åhörarnas fokus försämras dramatiskt när föremålet går runt. Undvik därför att tala innan alla har sett rekvisitan.
 • Var försiktig med detta när det är en stor publik. Det tar ofta för lång tid.
 • Ha gärna flera identiska föremål, ett för varje rad.

Att spela upp video och ljud

 • Tekniken krånglar ofta. Var mycket grundlig i dina förberedelser och ha alternativplaner.
 • Håll video- och ljudinslagen korta, om de inte är centrala för presentationen.

Att använda mikrofon

 • Bekanta dig med mikrofonen innan. Hur stänger du av den? Hur nära micken ska du tala?
 • Stäng av mikrofonen i pauser.

Om & kontakt | Webbkarta | Cookies används