”Ett körkort för livets resa” – färdigskrivet konfirmationstal

Konfirmationstal färdigskrivet

Temat för detta konfirmationstal är att konfirmationen är som en körkortsutbildning för livets resa.

Du som talare betraktar nu konfirmanden som klokare och mer förberedd när det kommer till att kunna hantera situationer på ett moget och moraliskt sätt.

Talet blir dock inte högfärdigt, eftersom det genomgående finns lekfulla referenser till det av konfirmanden förmodligen efterlängtade bilkörkortet.

Talet är skrivet på publikvänligt talspråk (t.ex. dom i stället för de/dem). Detta gör att ditt framförande kommer att kännas äkta.

Talet är cirka 134 ord långt och tar drygt 1 minut att framföra.

Gratis färdigskrivet konfirmationstal

[NAMN]!

Precis som studenten, körkortet och första lägenheten är konfirmationen en viktig milstolpe i livets resa.

Dopet var visserligen den första milstolpen, men det kan knappast räknas som något stort mognadstecken!

Det är först nu när du är som konfirmerad som jag vågar säga att du har tagit ditt första steg in i vuxenvärlden.

Och det ser än så länge bra ut måste jag säga. Många ungdomar hoppar över konfirmationen för att det verkar jobbigt och tråkigt, men du [NAMN] har visat tålamod, envishet och målmedvetenhet – egenskaper som är guld värda i vuxenlivet!

Bilkörkortet som jag nämnde i början kanske känns avlägset nu, [NAMN], men i dag har du fått något ännu viktigare – nämligen ett körkort som hjälper dig med etik, moral och insikter när du färdas längs livets långa väg.

Skål för [NAMN]!


Om & kontakt | Webbkarta | Cookies används