”Det var värt det!” – färdigskrivet examenstal

Examenstal färdigskrivet

Detta examenstal riktar sig till en person som efter flera års högre studier har tagit en examen (exempelvis doktor eller licentiat).

Talet börjar med frågan om det var värt mödan. Detta (oskyldiga) ifrågasättande är ett retoriskt knep. Du bevisar sedan att det var värt mödan genom att hänvisa till kloka ord av den framgångsrike filantropen Andrew Carnegie.

Talet är skrivet på publikvänligt talspråk (t.ex. dom i stället för de/dem). Detta gör att ditt framförande kommer att kännas äkta.

Talet är cirka 220 ord långt och tar drygt 1 minut 40 sekunder att framföra.

Gratis färdigskrivet examenstal

[NAMN]!

Du har suttit många år i skolbänken nu.

Ibland har du säkert undrat om du gör rätt, kanske frestats att hoppa av, efter någon kommentar om att du borde börja jobba heltid på ett vanligt jobb som vanligt folk gör.

Men du höll ut! Och det gjorde du helt rätt i!

Andrew Carnegie,
– han var en av dom rikaste personerna i världshistorien; en liten inflikning för er som inte är lika belästa som [NAMN]…
– i alla fall, Carnegie ansåg att människan ska ägna en tredjedel av livet åt att lära sig så mycket som möjligt, sen använda kunskapen för att tjäna så mycket pengar som möjligt för att slutligen använda den sista tredjedelen av livet till att ge så mycket som möjligt till välgörande ändamål.

Carnegie levde för 100 år sen och i dag tror jag det är ännu viktigare med en lång och bra utbildning för att kunna uppnå sina mål.

Även om du inte väljer att samla ihop en massa pengar och sen bli en filantrop, har du nu i alla fall exemplariskt klarat den första tredjedelen!

Vad du vill göra med dom återstående två tredjedelarna överlåter jag helt och hållet till dig att bestämma, för jag tror att du vid det här laget är smartare än både mig och Carnegie!

Skål för vår [EXAMENSTITEL]!


Om & kontakt | Webbkarta | Cookies används