Färdigskrivna doptal

Doptal färdigskrivna

Färdigskrivna doptal finner du här på Talet.se. Doptalen är generellt skrivna och passar in på de flesta dop.

Ett doptal ska önska barnet en ljus och lycklig framtid. Du bör också få in föräldrarna i talet, eftersom barnet inte förstår vad som sägs. Alla doptal på Talet.se tar hänsyn till dessa oskrivna regler.

Ett kort tal (max 3–4 minuter) gör sig oftast bäst på ett barndop. Ett kort och kärnfullt doptal uppskattas av åhörarna.

Doptalen på Talet.se är skrivna med framförandet i fokus. Stor vikt har lagts vid att det ska låta naturligt och avslappnat.

Gratis doptal här på Talet.se

”Författaren Samuel Butler sa att dopet är som en vaccination för barnet. […] Du har de bästa förutsättningarna som ett barn kan ha.”


Om & kontakt | Webbkarta | Cookies används