Doptal – hålla tal på dop / namngivning

Doptal

Doptal hålls av den närmaste familjen samt gudföräldrarna. Doptalaren ska önska barnet en lycklig och ljus framtid.

Vilka som bör tala på ett dop

Utöver den som döper barnet är det vanligt att gudmor/gudfar håller ett doptal.

Även föräldrarna samt syskon och far- och morföräldrar kan tala på dopet.

När doptal ska hållas

Vid ett kristet dop hålls talen i regel under samlingen efter dopceremonin. Undantag från detta är om dopförrättaren säger att tal kan hållas i samband med ceremonin.

Sker namngivningen utan religiös inblandning kan talet hållas i samband med dopet eller på samlingen efter. Fråga barnets föräldrar när det är lämpligt att hålla talet.

Vad doptalet bör innehålla

Vanligast är att doptalaren riktar sig till både barnet och föräldrarna (barnet förstår ju ingenting av det som sägs).

Doptalaren ska önska barnet lycka i framtiden. Ett citat eller en kort dikt på temat lycka passar bra att läsa upp.

Passar bra med färdigskrivet doptal

På just barndop passar det extra bra med ett färdigskrivet doptal. Barnet har nämligen inte åstadkommit något ännu, så talet är i regel relativt opersonligt – dock inte fritt från värme och glädje!

Gratis här på Talet.se

”Författaren Samuel Butler sa att dopet är som en vaccination för barnet. […] Du har de bästa förutsättningarna som ett barn kan ha.”

Taltips.se – välj bland över 2 000 tal

”När ett barn föds, föds också möjligheter, och det är i dessa möjligheter som äventyrslustan föds och initiativförmågan skapas. Som vuxen tror jag att det är särskilt viktigt att […]”

”Det är skillnad på att vara ett barn och att vara barn. Genom hela livet kan du vara barn då och då, när du känner att du behöver.”

”[…] Men det är vi runt omkring dig som ska använda det. Din mamma ska ropa ditt namn när hon vill att du ska komma […]”

Sponsrad länk, Taltips.se:

Fler färdigskrivna …


Om & kontakt | Webbkarta | Cookies används