Berättelsen – redogör för all fakta

Fakta i tal

Berättelsen ska innehålla fakta och vara fri från obehagligheter. Rykten bör undvikas. Du kan avrunda genom att hänvisa till någon icke-närvarande.

Kronologisk ordning

Enligt den klassiska retoriken ska du i detta skede berätta vad som har lett fram till dagens situation. Ta det gärna i kronologisk ordning i form av en berättelse.

Håll dig till hård fakta

Din berättelse ska vara byggd på solid fakta som rimligen inte kan betvivlas. Allt som är osannolikt bör du lämna ute – trots att det är sant.

Hård fakta är som sagt bäst. Är du i en debatt med någon ska du inte tala om att motdebattören generellt är en ohederlig person, ta i stället upp något specifikt och bevisbart fall.

Inga obehagligheter

Om du visar obehagliga PowerPoint-bilder kommer du att sammanknippas med bilderna och framstå som obehaglig själv. Professionella talare och reklammakare vet detta.

Alla vet till exempel hur svältande barn ser ut, så det finns ingen för dig att illustrera det. Visa istället bilder på glada barn som fått hjälp av organisationen du representerar.

Knep om du måste hänvisa till rykten

Ett lite fult knep som du kan använda i nödfall är att ta upp ett rykte och sedan direkt avskriva det från vidare diskussion (paralipsis). Exempelvis … sägs också ha fuskat med TV-avgiften, men det är inte det vi ska prata om i dag. Detta kan inte direkt bemötas, eftersom du själv redan erkänt att det inte är relevant.

Avrundning på berättelsen

En klassisk avslutning på berättelsen kan utgöras av att du drar in någon icke-närvarande. Till exempel: Jag är säker på att Strindberg själv skulle vända sig i graven om han fick läsa den här biografin!


Om & kontakt | Webbkarta | Cookies används