Begravningstal – hålla sorgtal på begravning

Begravningstal

Begravningstal kräver stor finkänslighet. Det är viktigt att fråga om lov och de närmaste anhöriga ska visas stor respekt. Ett kort minne av den avlidne kan utgöra grunden för begravningstalet.

Ovanligt med tal under begravningsceremonin

Prästen eller begravningsförrättaren håller alltid ett kort tal om personen som dött.

Utöver den som förrättar begravningen är det i dag relativt ovanligt att begravningstal hålls under själva begravningsceremonin.

Det är istället under den efterföljande minnesceremonin som en del begravningstal brukar förekomma.

Begravningstalare måste alltid fråga i förväg

En begravningsgäst som inte är nära anhörig måste alltid fråga begravningsbyrån eller en nära anhörig om och när det lämpar sig att hålla begravningstal.

Att fråga innan är mycket viktigt, eftersom personen som begravs kanske önskade att inga tal skulle hållas på begravningen.

Vad ett begravningstal kan innehålla

Exempel på hur ett begravningstal kan byggas upp:

  1. Berätta ett positivt minne du har av den döde som lyfter fram en god egenskap som han eller hon hade.
  2. Säg att du alltid ska minnas personen som dött.

Som minnestalare på en begravning bör du tala om den avlidne, inte direkt till personen. (Han var en fin människa, inte Du var en fin människa.)

Stora religiösa anspelningar (himlen och änglar) bör undvikas om inte den döde var djupt religiös. Var uppmärksam på detta om du väljer ett färdigskrivet begravningstal.

Undvik också att försöka föra den avlidnes talan, exempelvis: Farfar skulle vilja att vi alla…

Det är okej att framkalla leenden och små skratt, men detta ska i så fall ske genom att du berättar ett kort, glatt minne du har av den döde. Rena skämt ska inte förekomma i ett begravningstal.

De anhöriga sörjer mest och ska visas stor hänsyn

Den som inte är nära anhörig ska inte överdriva sin sorg i begravningstalet. Det är de närmaste anhöriga som ska sörja mest. Det är rätt att visa sitt stöd, men inte att försöka ”ta över” de närståendes sorg.

Även om den avlidne är i centrum är det viktigt att tänka på de närmast sörjande och absolut inte säga något som de kan uppfatta som stötande.

Mot slutet tackar normalt de närmast anhöriga alla gäster för deras närvaro och stöd.

Gratis här på Talet.se

”Det finns en historia om en liten flicka som går in i en hiss med sin mamma. […] Ibland när jag tänker på […]”

Taltips.se – välj bland över 2 000 tal

”För länge sedan, när en människa låg inför döden, brukade man antingen […] en person med karisma, en människa lika djup som havet […]”

”Dystra tankar föds denna dystra dag, och så skall det givetvis få lov att vara. […] Men, det kanske viktigaste av allt […]”

”Minnesbilderna blir med åren värdefullare än allt annat. […] Jag tror att minnena är ett av de verktyg som vi har fått för att kunna klara av svåra förluster.”

Sponsrad länk, Taltips.se:

Fler färdigskrivna …


Om & kontakt | Webbkarta | Cookies används