Synekdoke – förklaring av ord inom retorik

Synekdoke (även synecdoche) innebär att ett ord ersätts av ett ord vars betydelse antingen är bredare eller smalare än ursprungsordet.

Exempel på synekdoke:

  • Tongångarna i Washington var hårda (det smalare Washington får representera hela USA).
  • Vi har förlorat 100 jobb till låglöneländer (det bredare låglöneländer får representera de faktiska länderna som jobben gått till).

Jämför med metonymi.


Om & kontakt | Webbkarta | Cookies används