Retorisk fråga (interrogatio) – förklaring av ord inom retorik

Retorisk fråga (eller interrogatio) är en fråga som talaren ställer till sig själv utan att förvänta sig ett svar från någon.

Om talaren själv besvarar den retoriska frågan kallas den för ratiocinatio.

Exempel på retorisk fråga:

  • Är det då möjligt att öka vinsten med 50 procent?
  • Klarar vi oss utan olja i framtiden?
  • Ska skattepengar verkligen gå till att finansiera politikers privata inköp?

Retoriska frågor är ofta effektiva eftersom åhörarna känner att de svara på frågan och tar ställning själva, istället för att någon annan säger vad de ska tycka.


Om & kontakt | Webbkarta | Cookies används