Metonymi – förklaring av ord inom retorik

Metonymi innebär att ett uttryck byts ut mot ett annat (mindre specifikt) uttryck som är sammankopplat med det ursprungliga.

Exempel på metonymier:

  • Provet gick dåligt. (Egentligen: Mitt provresultat var dåligt.)
  • Jag läser Vilhelm Moberg just nu. (Egentligen: Jag läser böcker skrivna av Vilhelm Moberg just nu.)

De flesta metonymier förstås av alla som behärskar språket i fråga.

Jämför med synekdoke.


Om & kontakt | Webbkarta | Cookies används