Metafor – förklaring av ord inom retorik

Metafor innebär att ett begrepp byts ut mot ett bildligt begrepp som liknar ursprungsbegreppet.

Exempel på metaforer:

  • Du är en stjärna.
  • Det var dystra miner på börsen i dag.
  • Livet är en resa.

För att en metafor ska fungera måste sammanhanget vara klart för alla som hör metaforen.

Metaforer används mycket ofta i svenskan.

Skillnaden mellan en metafor och en liknelse är i regel ordet att metaforen saknar ordet som.


Om & kontakt | Webbkarta | Cookies används