Litotes – förklaring av ord inom retorik

Litotes är en medveten underdrift. Syftet kan vara att förstärka det man vill säga (ironiskt) eller att försöka minska betydelsen.

Exempel på litotes:

  • Det var ingen dålig hyreshöjning!
  • Andra världskriget var en mindre ljus period under 1900-talet.

Litotes används ofta ironoskt. Talare bör dock vara försiktiga med att använda ironi, eftersom det lätt misstolkas av åhörarna.


Om & kontakt | Webbkarta | Cookies används