Liknelse – förklaring av ord inom retorik

Liknelse (även analogi, comparatio, similitudo) innebär att ett visst begrepp beskrivs på ett bildligt sätt.

Exempel på liknelser:

  • Listig som en räv.
  • Stor som ett hus.
  • Snabb som blixten.

Liknelser används i stor utsträckning i praktiskt taget alla sammanhang, inklusive tal.

Liknelser är ofta specifika för en kultur och ett språk, vilket gör att de inte alltid går att översätta korrekt.

Skillnaden mellan en liknelse och en metafor är i regel ordet som.


Om & kontakt | Webbkarta | Cookies används