Eufemism – förklaring av ord inom retorik

Eufemism är ett förskönande utbyte av ett anstötligt eller tabubelagt ord.

Exempel på eufemismer:

  • Avlida/gå bort istället för dö.
  • Lokalvårdare istället för städare.
  • Kriminalvårdsanstalt istället för fängelse.

Att använda eufemismer är vanligt i debatter och TV-intervjuer där deltagarna vill vara politiskt korrekta och försköna sitt förslag.


Om & kontakt | Webbkarta | Cookies används