Aposiopesis – förklaring av ord inom retorik

Aposiopesis (även interruptio) innebär att talaren slutar prata mitt en mening.

Det görs normalt för att ge intrycket av att talaren är överväldigad av känslorna som framkommer.

Exempel på aposiopesis:

  • Fastighetsskatten ska absolut [direkt skifte till nästa mening] Och för att inte tala om förmögenhetsskatten och arvsskatten!
  • Anna Lindh var [paus] Anna Lindh var min största inspirationskälla.

Om & kontakt | Webbkarta | Cookies används