Anafor – förklaring av ord inom retorik

Anafor innebär upprepning av samma ord eller fras i början av varje mening.

Anaforer är populära hos talare och har används i flera historiska tal.

Ett exempel på en anafor finns i det kända talet av Martin Luther King: I have a dream that one day this nation… I have a dream that one day on the red hills of… I have a dream that one day even the state of Mississippi… I have a dream today!”

Se även epifor (upprepning av sista orden i varje mening).


Om & kontakt | Webbkarta | Cookies används